9E

Hållbar utveckling 1, Arbetsprocess

Hållbar utveckling 2,Lista på miljöproblem 

Att jobba med fredag 15/2

Elektrokemi 1/ att läsa till provet

Elektrokemi 2/ att läsa till provet

Viktigt att kunna elektrokemi/till provet

 

Servo position

Mall till komb fade/blink

Mall till programmering blink med tre utportar

Mall till fade med tre utportar

Mall till blink 10 repetitioner 

Plan teknikprojekt

Prov på atom och kärnfysik fredag vecka 46

Frågor att jobba med kring Tjernobyl och Fukushima

Planering Atom-kärn

Att läsa på kortare version!

Viktigt att kunna atom-kärnfysik!

Atom och kärnfysik så fungerar ett kärnkraftverk

Om mobilstrålning!

Om bakgrundsstrålning!

Atom och kärnfysik 4 om stråldos

Atom och kärnfysik 3-om strålningens farlighet

Atom och kärnfysik 2- Fusion och fission

Atom och kärnfysik 1_intro,olika stålningstyper

Radioaktivitetens historia (film)

Sammanfattning Atomen och det periodiska systemet! 

Periodiska systemet 9E/9C

Uppgift Grundämnen

Periodiskt system att jobba med

 

Hemuppgift syror och baser

Simulering Syror och baser

Syror och baser

Kemiska reaktioner

Salter

 

Prov 23/3 Fysik mekanik-Fakta finns på NE under kursen Fysik/mekanik

Att kunna till provet Fy/mekanik

Vad väger du på olika planeter

Terminsutvärdering 8E

Mer om fosilabränslen

Mer om växthuseffekten

Kolföreningar

Alkoholer

Alkoholer frågor

Om kol

Frågor att jobba med!

Sammanfattning organisk kemi

Planering Organisk kemi V45-50

Frågersport organisk kemi

Simulering glaciärer

Simulering växthuseffekten

Frågor om kol och klimat

Bygga Atomer

Om kolets olika former

Nio frågor om ljus!

 

 

Uppgift ljud/ljus

 

Kommunikationsteknikatt läsa på

Kommunikationsteknik– att kunna

genomgångar!

Datorn,    Tele kommunikation,   Ljud ,   Skrift,    Post

Hur man kan ta emot TV sändningar

Så funkar en TV sändning

Så fungerar satellit TV

Så funkar en TV

 

Hur hittar ett mobilsamtal framHur hittar ett mobilsamtal fram

Frågor att jobba med, kommunikationsteknink

Ström och spänning

Magnetism

Elektrisk energi

Dessa övergripande frågor ska ni kunna svara på när vi avslutar arbetet

Spelet om stöt Nisse

Arbete om elproduktion

Programmering

Mall poängräknare scrach

Ämnesområdet atomer och molekyler, kemiska reaktioner

Program att jobba med 7/10

Att läsa på till provet: 20/10

1.Ämnena omkring oss sid 4,5,6, sammanfattning sid 10

2.Kemiska reaktioner sid 21,22,23,26,27 sammanfattning sid 28

3. Materia 

Här finns texterna ovan inlästa!

* Sammanfattning atomer och molekyler!

Annonser
%d bloggare gillar detta: