Om kärnkraften!

När vi nu ökar vårt behov av billig elenergi så behöver vi behålla och utveckla vår svenska kärnkraft. Den är miljövänlig och producerar mycket och billig el. Troligtvis så kommer det inte att hända någon olycka och avfallet kan vi ju alltid lagra i berget!

Kommentera vad ni tycker om mitt inlägg!

As we now increase our need for cheap electricity, we need to maintain and develop our Swedish nuclear power. It is environmentally friendly and produces a lot of cheap electricity. Probably no accident will happen and we can always store the waste! Comment on what you think about my post!

/Johan

Annonser